Coating voor kastbeplating

Vlint werkt met coatings die geurarm, watergedragen en oplosmiddelvrij zijn. Deze worden toegepast voor het beschermen en reconditioneren van luchtbehandelingskasten en ontstoffingsinstallaties. Het assortiment van Vlint loopt van 1-componenten primers tot aan de meest geavanceerde coatings, zoals de Qcoat 2K Finish PU C5. Deze coating kan in de meest extreme omgevingen (chemisch & maritiem) oxidatie voorkomen en de hygiëne in luchtbehandelingskasten en ontstoffingsinstallaties verbeteren. Qcoat producten zijn niet los verkrijgbaar, maar de applicatie kan verzorgd worden door de applicatie-specialisten van Vlint.

Coating systemen op maat

Het toe te passen coatingsysteem stemmen wij af op de belasting van uw luchtbehandelingssituatie. Jarenlange kennis en ervaring helpen ons om op maat te adviseren. Om de omgeving te classificeren en corrosieomstandigheden van filterkasten te verduidelijken refereren wij aan de NEN-ISO 12944.

Corrosieclassificaties Externe omstandigheid Interne omstandigheid
C1 Verwarmde gebouwen met schone atmosfeer
zoals kantoren, scholen, winkels en hotels.
C2 Atmosfeer met een lage verontreiniging.
Meestal landelijke omgeving.
Onverwarmde gebouwen waar condensvorming kan
optreden zoals depots, magazijnen, sporthallen.
C3 Stedelijke en industriële omgeving, gematigde
zwavel dioxide vervuiling, kustgebieden met een
geringe verzilting.
Productieruimten met hoge luchtvochtigheid
en luchtvervuiling (zoals voedingsmiddelen
productie, brouwerijen).
C4 Industrieterreinen en kustgebieden met een gemiddelde verzilting. Chemische fabrieken, zwembaden,
scheepswerven.
C5-I Industrie terreinen met hoge
luchtvochtigheid en luchtvervuiling.
Gebouwen of terreinen met voortdurende
condensatie en hoge verzilting.
C5-M Kust en offshore gebieden met hoge verzilting. Gebouwen en gebieden met een permanente
hoge vochtigheidsgraad en verzilting.

Vlint werkt met coatings voor C4 t/m C5-M omstandigheden. Om de Qcoat te vinden die perfect bij uw situatie past, raden we u aan om contact met Vlint op te nemen.