De juiste filters voor afvalverbranding in afvalvebrandingsinstallaties (AVI's)

Afvalverbranding

Afvalverbranding en filters

Afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) stellen hoge eisen aan ontstoffing en solids handling. In afvalverbrandingsinstallaties wordt tijdens het verbrandingsproces vaak met sterke ventilatoren zuurstof in de verbrandingsovens geblazen, zodat er effectief energie kan worden gewonnen uit niet-recyclebaar afval. Rookgaszuivering vindt vervolgens onder andere plaat door elektrofilters, natte rookgasreiniging, en katalytische mouwenfilters. In afvalverbrandingsinstallaties is het gebruik van temperatuur en chemisch bestendige producten van groot belang.

Typische bedrijfsomstandigheden bij afvalverbranding:
•    Cont. Temperatuur (°C): 100-220 °C
•    Piek temperatuur (°C): Dicht tegen de maximaal toelaatbare waarden van de gebruikte vezelpolymeren.
•    Stof: vliegas, sorptie producten
•    Stof eigenschappen: vrij – vloeiend tot agglomererend
•    Stof bron: Cyclonen, verschillende sorptie processen, roosterstookinstallaties
•    Schadelijke gassen: H2O, HCl, HF, NOx, SOx
•    Schoonmaak proces: pulsjet
•    Brandstoffen: industrieel, gemeentelijk en ziekenhuisafval, zuiveringsslib

Filtermedia van Vlint in afvalverbrandingsinstallatie

Het scheidend vermogen van filters in afvalverbrandingsinstallaties moet bijzonder hoog liggen. Volgens de zeventiende regulering van de Federale Pollution Control Act (17. BImSchV) in Duitsland moet een stofemissie limiet van minder dan 10 mg/Nm ³ worden gehandhaafd. De vereiste emissiegrenswaarden kunnen eenvoudig en veilig worden bereikt met de filtratieproducten van Vlint. Vanwege hun hoge temperatuur en een goede chemische bestendigheid is Needlona® filtermedia bijzonder geschikt voor ontstoffing in thermische afvalverwerkingsinstallaties.

Afhankelijk van de rookgassen adviseren wij de Needlona® high performance filtermedia verfijnd met CS30® of CS31® beschermende afwerking. Alle filtermedia modellen zijn ook verkrijgbaar als MPS® filtermedia. Het vergrote filteroppervlak van de MPS filtermedia zorgen voor een zeer effectieve scheiding van stof. PM – Tec ® filtermateriaal kan ook bijzonder geschikt zijn voor fijnstoffiltratie. Door een gelamineerd ePTFE membraan worden zeer fijne stofdeeltjes daarbij al gescheiden op het oppervlak van het filtermedium.

Specifieke vereisten voor filtermedia in afvalverwerkingsinstallaties:
•    Hoge temperatuurbestendigheid
•    Goede chemische bestendigheid
•    Hoog scheidend vermogen

Ontdek onze producten hier of lees meer over ons onderhoudswerk aan ontstoffingsinstallaties hier.

Afvalverbrandingsinstallaties

Wilt u dat wij contact opnemen?

Laat uw naam en
telefoonnummer achter!