filtermappen levensduur verlenging

Fransen Gerrits

De uitdaging

Fransen Gerrits BV is een grote fabrikant van veevoeders in Zuid-Oost Nederland. De jaarproductie van Fransen Gerrits bedraagt meer dan 450.000 ton mengvoer voor varkens, rundvee en pluimvee. Het bedrijf behoort hiermee tot de 10 grootste diervoederproducenten van Nederland.

In de fabriek van Fransen Gerrits worden vitamines, mineralen en zouten met luchttransport door een leiding in de daarvoor bestemde silo’s gepompt. Dit gaat met een snelheid van 25 ton poeder per uur. Bij het vullen van de silo’s is het belangrijk dat lucht ontsnapt, maar het product op z’n plaats blijft.

Om dit te realiseren is elke silo uitgerust met een ontstoffingsinstallatie. In deze installaties zitten 20 filtermappen met een filteroppervlak van 1 m2.
Bij opslag van zeer fijne grondstoffen in de silo’s ontstond er lekkage en daarmee emissie naar buiten. Het filteroppervlak kon door de hoge luchtsnelheid en de fijnheid product, stof niet meer volledig binnenhouden.

Consequenties:
•    Fijnstof uitstoot naar buiten boven de wettelijke waarde van 5mg/Nm3
•    Vervuiling van de fabriek en daarmee een ongezonde en onveilige werksituatie
•    Korte levensduur van de filtermappen
•    Onnodig productverlies
Indien deze situatie gehandhaafd zou worden liep de firma kans op hoge boetes vanwege te hoge emissies. Daarnaast zorgde de emissie voor opruimkosten en beschadiging van de filters.

De oplossing

De vorm van de ontstoffingsinstallatie in combinatie met een tangentiële producttoevoer had tot gevolg dat er onnodig veel lucht-product werveling in de filterkast ontstond. Dit geeft een onnodig hoge filterbelasting. Vlint heeft het probleem opgelost door de snelheid uit het product te halen bij binnenkomst in de silo. De producttoevoer leiding komt nu op een ander manier de kast binnen, waarbij een speciale aanpassing de snelheid uit het product haalt.

Het resultaat

De technische oplossing van Vlint heeft als resultaat gehad dat het probleem nu geheel verholpen is. De uitstoot blijft binnen de norm en de gebouwen blijven schoon. Dit bespaart Fransen Gerrits veel kosten. Het bedrijf overwoog investeringen in nieuwe filterkasten, maar dit is nu niet meer nodig.

Meer weten over de manier waarop de levensduur van filters verlengd kan worden? Download de whitepaper:

 

 

 

Whitepaper standtijdverlenging

Wilt u dat wij contact opnemen?

Laat uw naam en
telefoonnummer achter!