Fijnstof en de ISO 16890 norm - Vlint

Fijnstof en de ISO 16890 norm

Fijnstof in de lucht kan schadelijke effecten hebben op de gezondheid. De Europese Unie heeft daarom in 1999 grenswaarden voor fijnstof (PM10 fijnstof) vastgesteld. In 2008 is de regelgeving uitgebreid met grens- en streefwaarden voor de fijnere fractie van fijnstof (PM2,5 fijnstof). Internationaal geaccepteerde inzichten over de gezondheidseffecten van fijnstof zijn in deze regelgeving vervat. De Europese luchtkwaliteitsnormen zijn vertaald in Nederlandse wetgeving. In 2018 is een nieuwe norm voor filters ingevoerd: ISO 16890. Er was veel kritiek op de oude testmethode EN779-2012 van de filters die qua testmethode onvoldoende aansloot bij de praktijk. Het teststof dat nu in de ISO16890 wordt gebruikt komt zoveel mogelijk overeen met de buitenlucht en dat komt ook de kwaliteit van de filters ten goede.

Optimaal zuiver
In 2018 is de ISO-standaard EN 779:2012 vervangen door ISO 16890. Deze nieuwe richtlijn heeft de manier veranderd waarop luchtfilters worden beoordeeld en legt de nadruk op het vangen van fijnstof en dan met name het fijnste fijnstof PM1. Er is steeds meer onderzoek naar de luchtkwaliteit in (kantoor)gebouwen, de verschillende filtratie-oplossingen en de gevolgen van slechte luchtkwaliteit op de gezondheid van medewerkers. Erg belangrijk dus dat de juiste filters worden gebruikt zodat het binnenklimaat zuiver blijft. De juiste fijnstoffilters in een goed onderhouden luchtbehandelingskast helpen bij een verlaging van ziekteverzuim en verhogen zelfs de productiviteit van medewerkers in een kantooromgeving. Fijnstoffilters zijn dus geen kostenpost, maar een winstmaker voor een bedrijf.

Twee typen gezondheidseffecten
In Nederland leven jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijnstof. Het gaat vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen.

Gezondheidseffecten van fijnstof kunnen ook optreden door langdurige blootstelling aan lagere concentraties. Ook als de concentraties onder de Europese grenswaarden liggen, treden nog steeds gezondheidseffecten op. Levenslange blootstelling in deze vorm kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten, zoals verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

Meten én modelleren om de luchtkwaliteit vast te stellen
De toetsing of voldaan wordt aan de grenswaarden, gebeurt aan de hand van metingen van de fijnstofconcentraties. Daarnaast worden atmosferisch-chemische verspreidingsmodellen gebruikt om de luchtkwaliteit voor fijnstof te berekenen op plaatsen waar niet wordt gemeten. Uit deze berekeningen blijkt dat in Nederland in beperkte mate overschrijding van de grenswaarden plaatsvindt. Naar verwachting zullen deze overschrijdingen binnen een aantal jaren tot het verleden behoren, behalve voor jaren met ongunstige verspreidingscondities.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over onze ISO 16890 filters? Neem dan contact met ons op via info@vlint.nl. Wilt u meer lezen over alle aspecten van de fijnstofproblematiek, kijk dan op de website van het RIVM.

 

Wilt u dat wij contact opnemen?

Laat uw naam en
telefoonnummer achter!