Condensor coating

Condensor coating

Condensor coating

Onder invloed van lucht- en milieucondities gaat de mechanische conditie van condensors, koelbatterijen en coaxiale warmtewisselaars achteruit. Door oxidatie en vertering van lamellen treedt er een rendementsverlies op, waardoor de installatie meer draaiuren gaat maken, wat leidt tot hogere energiekosten en uiteindelijk tot uitval van uw installatie.

Apparatuur dat al geruime tijd in bedrijf is, kan door Vlint chemisch-technisch gereinigd worden, en in combinatie met de applicatie van het juiste coating systeem, weer in optimale conditie gebracht worden. Tevens kunnen warmtewisselaars preventief gecoat worden door middel van FLOWcoat, een applicatiemethode die is ontwikkeld door Vlint, en zorg draagt voor een optimale dekking van het lamellenpakket. De coating voorkomt toekomstige oxidatieschade aan het lamellenpakket.

Voordelen coaten condensors:
• Verlengt de levensduur van apparatuur.
• Helpt om de efficiency van de apparatuur te behouden.
• Verlaagt de operationele kosten.

Qcoat

Vlint werkt met Qcoat AA 2333. De voordelen hiervan zijn:
• Optimale en langdurige bescherming.  C4 / C5-I-M volgens NEN 12944.
• Maximale temperatuuroverdracht.
• Voldoet aan de HACCP-richtlijnen.
• Korte droogtijd
• Geurarm.

Qcoat AA 2333 is zeer flexibel, waardoor het verschil in uitzetting, tussen
koper en aluminium (cu/al) dat optreedt bij verhitting en koeling, wordt overbrugd. De Qcoat wordt aangebracht in een laagdikte van 30 mµ en heeft een minimaal rendementsverlies van <2%.  Qcoat AA 2333 beschermt onder andere tegen: zwavelwater, zoute lucht, zout spatwater, waterstofsulfide, zure regen, ammoniak, chloride, conserveermiddelen, enzymen en gisten. De totale weerstandslijst is aan te vragen via info@vlint.nl.

Coating systemen op maat

Het toe te passen coatingsysteem stemmen wij af op de belasting van uw luchtbehandelingssituatie. Jarenlange kennis en ervaring helpen ons om op maat te adviseren. Om de omgeving te classificeren en corrosieomstandigheden van filters te verduidelijken refereren wij aan de NEN-ISO 12944.

Corrosieclassificaties Externe omstandigheid Interne omstandigheid
C1 Verwarmde gebouwen met schone atmosfeer
zoals kantoren, scholen, winkels en hotels.
C2 Atmosfeer met een lage verontreiniging.
Meestal landelijke omgeving.
Onverwarmde gebouwen waar condensvorming kan
optreden zoals depots, magazijnen, sporthallen.
C3 Stedelijke en industriële omgeving, gematigde
zwavel dioxide vervuiling, kustgebieden met een
geringe verzilting.
Productieruimten met hoge luchtvochtigheid
en luchtvervuiling (zoals voedingsmiddelen
productie, brouwerijen).
C4 Industrieterreinen en kustgebieden
met een gemiddelde verzilting.
Chemische fabrieken, zwembaden,
scheepswerven.
C5-I Industrie terreinen met hoge
luchtvochtigheid en luchtvervuiling.
Gebouwen of terreinen met voortdurende
condensatie en hoge verzilting.
C5-M Kust en offshore gebieden met hoge verzilting. Gebouwen en gebieden met een permanente hoge
vochtigheidsgraad en verzilting.

Vlint heeft een complete range Qcoat producten, uitéénlopend van een 1-K watergedragen primer tot een oplosmiddelvrije gietvloer. De volledige lijn valt binnen de C4 t/m C5-M. Om de Qcoat te vinden die perfect bij uw situatie past, raden we u aan om contact met Vlint op te nemen. Afhankelijk van de situatie ter plaatse appliceren wij een extra laag, of voorzien we de header en tubing van een condensor van een tweecomponenten EP Primer afgewerkt met een PU Finish coating.

Coating & service

Bij de applicatie van coatingsystemen op locatie voorkomen de specialisten van Vlint overlast voor uw organisatie, en productieprocessen. Nog niet geïnstalleerde (O.EM.) apparatuur behandelen we in onze fabriek te Lelystad aan, gezien de ideale applicatie omstandigheden qua temperatuur en relatieve vochtigheid.

Garantie

Op de applicatie van Qcoat AA 2333 door middel van FLOWcoat wordt er onder voorwaarden een garantie periode afgegeven van 5 jaar, wanneer er door gecertificeerd Vlint personeel periodiek onderhoud wordt uitgevoerd. U kunt de garantie eventueel uitbreiden tot een maximum van 12 jaar.

 

Gerelateerde diensten en artikelen

Condensor coating